Det har vært og er mange diskusjoner om hva som er den viktigste kilden i et topp trimmet high-end lydanlegg. Kilden du leter etter er ikke CD- transport, DAC, tuner, eller preamp. Kilden du leter etter begynner ved støpselet og utover. Kvaliteten og effektiviteten av AC inn i ditt musikksystem spiller en stor rolle i med hensyn på gjengivelsen i systemet ditt.
Strømforsyningene innenfor lyd- komponenter har rett og slett ikke muligheten til å fjerne de innkommende radiofrekvenser forstyrrelse(RFI), digital støy, og elektromagnetisk interferens(EMI), og andre elektriske forstyrrelser fra husholdningenes apparater o.l.
Dette må være jobben til AC linjen inn til anlegget ditt.

Det har vært stor skepsis til en god del av strømrenserne på markedet. De har ofte gitt en forbedring i form av "behagelig" lyd pga mindre AC forurensning, men på bekostning av tapte detaljer og redusert dynamikk. De dårlige egenskapene har vært enda mer fremtredende når strømforbruket har økt, for eksempel ved bruk av kraftkrevende effektforsterkere.
Synergistic Research har lenge vært klar over svakheten til slike produkter, og forsøkte et helt nytt konsept ved å la strøm gå gjennom hva de kaller en elektromagnetisk ”celle”. Denne nye patenterte teknologien opererer utenfor signalbanen til vekselstrømmen som skal inn i komponenten. Synergisitc Research sin løsning kjenner vi igjen fra der de bruker aktiv skjerming, ved at de skaper et spenningsfelt parallet med signalet. De fleste produkter på markedet arbeider ved å plassere transformatorer eller choker i signalveien, noe som kan skape ytterligere problemer. Disse filtreringsmetodene virker som at de bremser transientresponsen, og gjør ”skade” når de kobles til en effektforsterker.
Slik Synergistic Research sine Powercell er konstruert, så vil de ikke kunne være strøm begrensende, og heller ikke kunne dempe dynamikken.
Synergistic Research Powercell gir bedre kontroll på lave frekvenser og øker lydbildet i bredde og høyde. Du vil kunne oppleve at mellomtonen blir rikere og de høye frekvenser blir mer utvidet og gjennomsiktig.

 

Tesla Powercell 4

Den nye PowerCell 4 er basert på en videreutvikling av Synergistic Research sin patenterte elektromagnetiske Cell Technology. Lydmessig gir PowerCell 4 en detaljert diskant med økt kontroll av den lavfrekvente presentasjonen.
PowerCell 4 passer veldig godt til mindre systemer, monoblokk forsterkere, eller til dine kildekomponenter. PowerCell 4 kan også forbedre bildekvaliteten på din TV med et mørkere svartnivå og bedre fargemetning. Det er 4 uttak i PowerCell 4.
Leveres med Element Tungsten AC kabel

Powercell 4 kr 24 800,-
Powercell 4SE kr 31 000,-

Til toppen

 

Synergistic Research PowerCell 10 UEF

Powercell 10 UEF består av 10 SR TeslaPlex SE kontaker ut fra 5 isolerte kretser, en aktiv Elektromagnetic Cell, FEQ grensesnitt, og en Neutrik 32 amp PowerCon kontakt, alt plassert i et elektromagnetisk og mekanisk avskjermet akryl chassis. Inkludert er en 5 fot Element Kobber Wolfram strømkabel som har evnen til å endre lydkarakter via UEF Tuning Bullets og en dobbel Mini Coupler som gir aktiv skjerming. Som i den forrige modellen, alle komponenter i Powercell er «Quantum Tunneled". De viktigste forskjellene mellom Powercell 10SE MKIII og PC UEF, er redesign av EM Cells som ble oppdaget under utviklingen av SR Tranquility Base her. Det finnes et FEQ grensesnitt som tillater tilkobling av FEQ Powercell Equalizer (FEQ PE). FEQ- Powercell Equalizer er utviklet eksklusivt for Powercell 10 UEF og kobles direkte til Powercell 10 UEF. Oppgaven er å redusere systemets støy ved.

kr 75 500,-
FEQ kr 13 000,-

Til toppen

 

Galileo Powercell

Galileo powercell er det helt ultimate innenfor strømrensing. Vi kommer tilbake med mer informasjon.

kr 126 500,-

Til toppen

 

Aktiv Skjerming

For å forstå aktiv skjerming, er det nødvendig å først forstå prinsippene for Synergistisk Research sin kabel utforming. Hos Synergistic Research designes en kabel ved først å utvikle en geometri som har full kontroll over kapasitans, induktans, og motstand i kabelen. Neste trinn er en tilpasning ved bokstavelig talt bruk av dusinvis av ulike materialkombinasjoner, for å oppnå en naturlig lyd. Synergistic Research jobbet med hundrevis av passive kabelgeometrier og over tusen ulike materialer løpet av denne prosessen, men de innså at forskjeller i geometri og materialvalg kunne bare ta de et stykke på vei, de ble til slutt begrenset av reaktiv kapasitans (signal og kabel interaksjon) og forstyrrelser i form av (RFI - Radiofrekvensinterferens, og EMI - elektromagnetisk forstyrrelser).
I løpet av denne prosessen, fikk ingeniørene hos SR en idé og aktivt undertrykke reaktiv kapasitans (og RFI og EMI) og dermed dramatisk forbedre kablenes ytelse. Da begynte den nå så for Synergistic Research kjente Aktiv Skjerming i de forskjellige kabelseriene.
Synergistic Research sitt første forsøk med aktiv Skjerming begynte tidlig i 1996, og involverte plassering av batterier i en statisk krets, med den positive anode av batteriet knyttet til en dirigent som gikk parallelt langs hele kabels lengde, og den negative anode av batteriet knyttet til skjermen. Disse første prototypene forbedret ytelse i de høye frekvensene, men de økte også støynivå (spesielt på lange kabler). Dette var pga at den positive lederen langs hele kabellengden fungerte som en antenne og plukket opp RFI og EMI. Ved å eksperimentere med lukkede kretser, der skjoldet førte likestrøm, og en bufferkrets mellom skjold og jord. Dette lukkede kretsdesignet ikke bare forbedret subjektiv ytelse, men gjorde kablene målbart roligere, og man oppnådde bedre detaljer med bedre utklinging fra topp til bunn. Siden disse lukkede kretsene trekker strøm, kan ikke batterier brukes, da dette ville tappe et batteri i løpet av noen timer. Derfor har Synergistic Research aktive skjermede kabler egen strømforsyning.

Enigma Bullets

Enigma Bullest er for fintuning av den aktive skjermingskretsen som sitter på kabelen.Disse kulene gjør det meget enkelt og raskt å tilpasse lydsignaturen til ditt eksisterende system. Enigma Bullets kommer i tre forskjellige farger, som hver for seg har en egen signatur: (svart, grå eller sølv). Silver Modul = Åpent og luftig Svart Modul = Varm og rik Grå Modul = En hybrid av både svart og sølv Enigma Bullets må ikke forstås som en tonekontroller, men vil kunne påvirke lyden i den retning du ønsker.

EM Cells

Den patentert EM Cell teknologien renser AC ved å sende den gjennom et elektromagnetisk felt som ligger rundt selv signalet.)

Til toppen

Acoustic Tuning.