For å forstå aktiv skjerming, er det nødvendig først å forstå prinsippene bak Synergistic Research sin kabel utforming. Synergistic Research sitt første skritt i utformingen av en kabel er å utvikle en geometri som gir kontroll over kapasitans, induktans, og motstanden i kabelen. Neste skritt er å 'stemme ' hvert kabeldesign ved å benytte bokstavelig talt dusinvis av forskjellige materialkombinasjoner. På denne måten kan man avsløre om spesifikke materialer gir påvirkning på lyden, og gjøre materialvalget deretter. Synergistic Research har i de siste årene jobbet med hundrevis av passive kabel geometrier og over tusen forskjellige materialvariasjoner. I løpet av denne prosessen, innså de at passive forskjeller i geometri og materialvalg kan medføre utvikling av en god kabel, men ikke god nok. De ble til slutt begrenset av reaktiv kapasitans og problemene med (RFI - Radio Frequency Interference, og EMI - elektromagnetisk interferens).
I løpet av denne prosessen, hadde Synergistic Research en idé om aktivt å undertrykke reaktiv kapasitans (og RFI og EMI) for å kunne forbedre kabels ytelse. Deretter startet ”Aktiv skjerming” prosjektet. Synergistic Research sitt første forsøk med aktiv skjerming begynte tidlig i 1996, og involverte plassering av batteriene i en statisk krets, med den positive anode av batteriet knyttet til en krets som gikk langs lengden på hele kabelen, og den negative anode av batteriet knyttet til selve skjermen på kabelen.
Disse innledende prototyper ga en forbedret ytelse i de høye frekvensene. Men det medførte også et øket støynivå (spesielt på lange kabelstrekk), dette p.g.a. av kretsen som gikk langs hele kabelen. Denne fungerte som en antenne og plukket opp RFI og EMI. Deretter ble det eksperimentert og til slutt utviklet en patentert lukket krets som på samme måte gikk langs hele kabelen. Dette forbedret subjektive ytelse, og kablene ble også målbart roligere. Hele prosjektet har medført kabler med bedre detaljering og hørbare forskjeller i frekvensfløyene. Den lukkede kretsen trekker strøm, og av den grunn kan man ikke lenger bruke batterier, da dette ville tappe et batteri i løpet av noen timer.

 

Transporter Ultra SE

Transporter Ultra SE er en sentralisert, høy ytelse strømforsyning for aktiv skjerming. Transporter Ultra SE har to isolerte transformatorer: en for aktive AC strømledninger, og en for aktive interconnect og høyttalerkabler, baser og Galileo Universal Cable Cells. Transporter Ultra SE er også utstyrt med den nyeste Synergistic Research ”Ground Plane Technology”, som ble utviklet for Tranquility Base og senere integrert i Powercell 10 SE MK III. Sluttresultat: Enda lavere støynivå i forhold til Galileo MPC. Transporter Ultra SE tar aktiv skjerming til neste nivå.

Transporter kr 20 500,-
Transporter kr Ultra 23 500,-
Transporter Ultra SE kr 29 900,-

Til toppen

 

galileo mini power coupler

Galileo Mini Power Coupler (MPC) forbedrer nesten alle aspekter av aktiv skjerming, med soundstaging som strekker seg utover grensene av lytterommet. Detaljer er forbedret takket være et lavere støynivå, enda større klarhet og transparens, og leverer et enda mer naturlig lydbilde. Mellomtonen får en "du er der" følelse. Kanskje mest overraskende er virkningen på lave frekvenser. Galileo MPC leverer et betydelig løft for lavfrekvente innflytelse og kontroll. Galileo MPC inneholder til dels store oppgraderinger i forhold til en standard MPC, og er et sterkt å anbefalt oppgradering.

Galileo MPC kr 5 200,-
Standard MPC kr 1 700,-

Til toppen

Acoustic Tuning.